לחץ על הדירה הנבחרת

כדי לראות את

תוכנית הדירה

קומות טיפוסיות 1-8

קומה 9 - דירות הגג